Slovak Czech English German Polish

Sobota, 21. júla 2007

Vovediem onú tretinu do ohňa, pretavím ich, ako sa čistí striebro, a vyskúšam ich, ako sa skúša zlato. Budú vzývať moje meno a ja ich vyslyším Možno to neberieme až tak vážne, ale Pán Ježiš to tak vážne hovorí aj myslí. Naše cirkevné zbory by mohli byť pokojne nielen klubmi jednookých. Ak si spočítame počet rozvodov, kľudne by nás mohli pomenovať aj klubom cudzoložníkov. Lebo to, čo my menujeme rozvodom, je u Ježiša cudzoložstvom! Kritéria Božieho zákona sú naozaj prísnejšie, ako sme si na ne zvykli. Latka je privysoko. Nie sme takí dobrí, ako si myslíme a predstavujeme. Preto Boh poslal svojho Syna, preto muselo prísť až také radikálne riešenie: golgotský kríž. Za nás a pre nás. Aby sme mohli byť uzdravení. „Vďaka Bohu!“ – voláme s Pavlom. Vďaka Jeho milosti. Iba Jeho zásluhami, iba Jeho láskou prichádza naše uzdravenie, mení sa naše myslenie i konanie. Hoci pomaly, ale predsa. Žiadostivosť a sebectvo ustupuje. Len vďaka nášmu Pánovi sa ľudia ešte nestali zvermi, ale naopak, svet sa poľudšťuje. Vďaka Bohu!