Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 22. júla 2007

Nech niet medzi vami koreň, plodiaci jed a horkosť! To je téma a zvesť dnešnej nedele. Táto kratučká veta nás však vedie k tomu, aby sme sa pýtali: „Pred čím, z čoho a k čomu nás Božie požehnanie zachraňuje?“ Text evanjelia Lukáša nám dáva na tieto otázky odpoveď. Pána Ježiša nasledoval zástup ľudí. Pri čítaní tejto časti Písma Svätého sme náchylní obracať svoju pozornosť vždy k udalosti o nasýtení zástupu päťtisíc ľudí. V tom odseku sú však ešte iné dôležité slová, ktoré nám prinášajú jasnú zvesť o našom Pánovi Ježišovi. V jedenástom verši hovorí evanjelista, že Pán Ježiš najskôr hovoril zástupu o kráľovstve Božom. Milý brat a sestra – dnešný deň a každá nedeľa Ti hovorí, že je čas počúvať Pána, hovoriť o kráľovstve Božom v spoločenstve cirkevného zboru. To Božie požehnanie nás teda zachraňuje pred našou duchovnou biedou, našou ľahostajnosťou, či nevedomosťou o kráľovstve Božom – počúvaj Pána Ježiša, Jeho Slovo a vzdelávaj sa, aby si o Božom kráľovstve a Jeho požehnaní pre tvoj život vedel čo najviac. Pán Ježiš ďalej liečil tých, ktorí potrebovali uzdravenie. On nás, teda, zachraňuje z našich chorôb. Tých, ktoré nás trápia. Preto vy, ktorých trápia rozličné choroby, všetci prichádzajte k Pánovi prostredníctvom Jeho Slova – On vám uľaví vo vašich chorobách! Až potom prichádza udalosť nasýtenia zástupu a tá nám hovorí, aby sme podobne, ako Pán Ježiš, vedeli preukázať milosrdenstvo všetkým, ktorí to potrebujú z toho, čo máme, čo nám dáva Jeho ruka. Požehnanú nedeľu!