Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 23. júla 2007

Srdce je klamné nad všetko a zradné je – kto sa v ňom vyzná? Ja, Hospodin, skúmam srdce a skúšam ľadviny, aby som každému dal podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov. Áno, ale to znamená aj vedieť, čo slovíčko „ustarostený“ znamená. Pán Ježiš nám hovorí, že byť ustarostený, znamená byť človekom, ktorý sa stará len a len o pokrm, nápoj, oblečenie atď. a o to, ako si to zadovážiť čo najvýhodnejšie. Zmysel nášho života nie je nájsť najlepšiu akciu na daný tovar v letáku hypermarketu! Zmysel života človeka je nájsť kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť. Nie je to jednoduché, pretože aj keď človeku mnohé chýba, je potrebné povedať si – „Bože, Ty vieš, čo potrebujem a ja chcem len to, čo mi požehnáš.“ Je potrebné pracovať poctivo a usilovne a celým svojim srdcom milovať Boha. Boha sa boj a nebudeš ustarostený/á o zajtrajší deň, ale nájdeš vzácnu perlu, poklad nad všetky poklady. Aj tu nás Božie požehnanie zachraňuje – pred ustarostenosťou.