Slovak Czech English German Polish

Streda, 25. júla 2007

Na svoju zmluvu večne pamätá, slovo, čo vydal pre tisíc rodov príkazom. Je to dar Boží, že ten, kto prosí, dostane. Kto klope, tomu bude otvorené a kto hľadá, nájde. Takto máme jedinečnú možnosť pred svetom ukázať našu dôveru v Boha – tam, kde sa končia ľudské nádeje, nám je ešte stále otvorená možnosť spoliehať sa na Božiu pomoc a Jeho požehnanie. Pán Ježiš uvádza príklad, že aj neveriaci rodič (otec) nespôsobí svojmu dieťaťu za normálnych okolností nič zlé, ale snaží sa dať mu to, čo potrebuje. Nebeský Otec je oveľa väčší a láskavejší ako všetci pozemskí rodičia, a preto Jemu môžeme úplne dôverovať, že to, čo potrebujeme nám dá. Len by sme si mali uvedomiť, že náš nebeský Otec nám nedáva všetko, čo chceme, ale čo potrebujeme. V tejto neodbytnej prosbe ide o spoločenstvo s Bohom, v poslušnosti Jeho vôli, ktorú On sám vzbudzuje a podporuje. Jeho vôľa je lepšia, ako naša.