Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 26. júla 2007

Ďakujte Hospodinovi, vzývajte Jeho meno! Hlásajte Jeho skutky medzi národmi! Pri čítaní tohto odseku Písma Svätého sa mi vždy vynorí obraz diaľnice a poľnej cesty. Diaľnica je perfektná cesta, po ktorej sa dá ísť až neuveriteľne rýchlo a rýchlo dosiahnuť cieľ. A zase na druhej strane sa mi vynorí obraz poľnej cesty, ktorú obkolesujú hory, lúky a príroda. Keď uháňate po diaľnici veľkou rýchlosťou, nevšimnete si, že za zábradlím cesty sú vôbec nejaké kvety, nevšimnete si zajačika hopkajúceho so svojou rodinkou, hľadajúceho nejakú potravu... Len rýchlo a rýchlejšie! Niekedy si nevšimnete ani to, že už ste mali z diaľnice zísť. Ak idete po poľnej ceste, môžete cítiť vôňu kvetov na lúke, vôňu stromov, začujete spievať vtáčiky, môžete si vychutnávať rozhovor s blízkymi, pretože máte veľa času, kým dôjdete do cieľa. Ktorý z týchto obrazov je život? Môžeme žiť jedným alebo druhým spôsobom. Široká cesta vedie do zahynutia. Do života vedie tesná brána a úzka cesta.