Slovak Czech English German Polish

Piatok, 27. júla 2007

Niet človeka, ktorý by mal moc... nad dňom smrti. Kto je rozumný a kto blázon nie je z tohto podobenstva hneď jasné. Podobne je to v našom živote. Na prvý pohľad sa stavanie na piesku môže zdať veľmi rozumné: Menej nákladov, kratšia doba stavby, rýchlejšie bývanie... Naproti tomu stavanie na skale znamená omnoho väčšiu námahu, zaberá to oveľa viac času, síl, prostriedkov. A keď vidíme, ako ten, ktorý stavia na piesku, už má takmer všetko a nám sa smeje a našej námahy vysmieva, je nám do plaču. Mnohí stavajú svoj život na piesku – mať rýchlo a veľa (niekedy aj nečestným spôsobom). Dve možnosti s dvoma výsledkami – až skúška ukáže, kto staval múdro a kto nie. Život sa môže zdať jednoduchý a môžeme si myslieť, že klamstvom niečo aj získame, ale nie je to tak. Skala – to je Kristus, dom – náš život, ktorý obstojí, len keď bude stáť na skale. Tak to tvrdí náš Pán: každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, podobný bude múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.