Slovak Czech English German Polish

Sobota, 28. júla 2007

Nezavrhni ma v čase staroby, a keď mi sila mizne, Ty ma neopusť! To môžeme poznávať ako v tomto príbehu o uzdravení malomocného, tak často aj v našom živote. Malomocný človek prichádza za Pánom Ježišom, klaňal sa Mu a povedal zaujímavú vetu: „Pane, keby si chcel, mohol by si ma očistiť.“ Najskôr si všimnime, že ten malomocný vzdal Pánovi Ježišovi patričnú úctu – klaňal sa Mu. A potom prosí: „Keby si chcel“. Či je možné, aby Pán Ježiš nechcel? Z koľkých chorôb už Pán Ježiš vyslobodil nás? My to berieme ako samozrejmosť, ale to sa deje preto, lebo Pán Ježiš chce. Má však s ľuďmi aj iné plány. A keď je telesné zdravie tomu duchovnému na prekážku, musí aj tvrdo zasiahnuť. Pretože chce oboje – telesné aj duchovné: „Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané“.