Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 29. júla 2007

Poznaj a viď, ako neblahé a trpké je, že si opustil Hospodina, svojho Boha, a bázne predo mnou nebolo v tebe. V tomto príbehu sa nám ponúka šokujúci, ale reálny výjav vtedajšej doby. Ježiš spolu so zástupom prechádza okolo človeka slepého od narodenia. Tento človek sedí na okraji cesty a žobre. Zrakovo postihnutí majú v dnešnej spoločnosti miesto a rovnako aj pozornosť i potrebnú starostlivosť. Slepec v biblickom príbehu je nepovšimnutým žobrákom. Ľudia sa domnievali, že on alebo jeho rodičia museli ťažko zhrešiť, keď sa narodil s takýmto postihnutím. Našej pozornosti zvyčajne takíto ľudia neuniknú, ale ani takí, ktorí sú podobne postihnutí – duchovnou slepotou. Dávame im tituly – zlodej, klamár, zvrhlík, hriešnik a zďaleka ich obchádzame. Pri zázraku uzdravenia slepého muža sa vyjavila Božia sláva, podobne pri pokání hriešneho človeka. My musíme konať skutky Božie, t. j. byť ochotní pomáhať telesne i duchovne postihnutým, aby sa sláva Božia vyjavovala v tomto temnotou postihnutom svete.