Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 30. júla 2007

Uzavriem s nimi zmluvu o pokoji, bude to pre nich večná zmluva. Dosiaľ mám v živej pamäti, ako som pred ôsmimi rokmi cestovala pozrieť sa na vojenskú prísahu môjho brata do jedného z výcvikových útvarov pre absolventov základnej vojenskej služby. Celý proces prísahy netrval dlho, ale veľmi ma upútala disciplinovanosť vojakov. Povely poslúchali a vykonávali takmer dokonale a ich zvolania k slávnostnej prísahe boli hlasné a prenikavé. Po prísahe dostali vojaci od veliteľa pochvalu. Za Pánom Ježišom prišiel stotník, vojak rímskej armády. Požiadal Pána Ježiša o pomoc pre svojho sluhu, ktorý bol po porážke. Stotník sa necítil hoden toho, aby ho Pán Ježiš navštívil, a preto Ho poprosil, aby povedal iba jedno slovo. Stotník veril, že tak, ako on má moc a velí svojim podriadeným, podobne má moc aj slovo Pána Ježiša Krista nad jeho sluhom, ktorý bol chorý. Stotníkova viera Pána Ježiša Krista veľmi udivila a bola daná za príklad všetkým ľuďom. V tú hodinu bol zachránený nielen sluha, ale aj stotník a celá jeho rodina. Prichádzajme k nášmu Pánovi s rovnakou dôverou!