Slovak Czech English German Polish

Utorok, 31. júla 2007

Aby sme sa pokorili pred svojím Bohom a vyprosili si od Neho priaznivú cestu. Z vraždy dvoch detí je podozrivý a napokon na trest smrti v elektrickom kresle odsúdený jeden čierny muž. Pri ďalšom vyšetrovaní, robí tento muž ako čakateľ na popravu, vo väzení veľmi zvláštne veci. Oživuje spoluväzňovi mŕtvu myšku alebo uzdravuje jednému z dozorcov smrteľne chorú manželku. Napokon je popravený a po jeho smrti sa dokazuje jeho nevina. Bol popravený preto, že chcel mŕtvym deťom pomôcť. Za Pánom Ježišom Kristom prichádzalo mnoho ľudí, ktorí Ho prosili o pomoc. Uzdravoval mnohých démonmi posadnutých a všetkých chorých. Mal moc, akú nemal v dejinách ľudstva žiadny človek. Pán Ježiš Kristus bol popravený. Nielen preto, že nám chcel pomôcť, ale preto, aby nám mohol pomôcť. Pán Ježiš Kristus nezomrel naveky, ale žije. Jeho životný príbeh sa neskončil tragicky. Vierou v Neho môžeme cítiť Jeho uzdravujúcu moc v našich životoch aj dnes. Nemusíme klesať pod bremenom a ťarchou vín. Môžeme vstať a posluhovať.