Slovak Czech English German Polish

Júl

Streda, 11. júla 2007

Hospodine, urovnaj svoju cestu predo mnou.

Register to read more...

Štvrtok, 12. júla 2007

Ty si v práve, Hospodine, keď sa Ti sťažujem, a predsa chcem hovoriť s Tebou o práve.

Register to read more...

Piatok, 13. júla 2007

Hospodin odhalil svoje sväté rameno pred očami všetkých národov a všetky končiny zeme uvidia záchranu nášho Boha.

Register to read more...

Sobota, 14. júla 2007

Budete ma hľadať, a nájdete ma; keď ma budete hľadať celým srdcom, dám sa vám nájsť – znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Nedeľa, 15. júla 2007

Boh riekol Jákobovi: Ja som Boh, Boh tvojho otca. Neboj sa... Ja pôjdem s tebou do Egypta a privediem ťa zase sem.

Register to read more...

Pondelok, 16. júla 2007

Zavretý som a nemôžem vyjsť. Oko mi hynie pre moju úbohosť; vzývam Ťa každý deň, ó, Hospodine, vystieram k Tebe svoje dlane.

Register to read more...

Utorok, 17. júla 2007

Nech mi plesajú pery, keď Ťa budem ospevovať, i moja duša, ktorú si vykúpil.

Register to read more...

Streda, 18. júla 2007

Myseľ človeka si premyslí cestu, ale Hospodin riadi jeho krok.

Register to read more...

Štvrtok, 19. júla 2007

Dobrorečte Hospodinovi, všetky Jeho diela, na všetkých miestach Jeho panovania!

Register to read more...

Piatok, 20. júla 2007

Ani jeden obyvateľ nepovie: Chorý som! Ľudu, ktorý tam prebýva, viny sú odpustené.

Register to read more...

KALENDÁR