Slovak Czech English German Polish

Streda, 01. augusta 2007

Aby sa celé toto zhromaždenie dozvedelo, že Hospodin nevyslobodzuje mečom a kopijou. Kázanie a prejavy moci Pána Ježiša boli pre mnohých ľudí veľmi príťažlivé. Vieme o tom, že keď učil, prišli Ho počúvať štvor- až päťtisícové zástupy ľudí. Pán Ježiš volal ľudí k tomu, aby Ho nasledovali. Ochotu nasledovať Ho vyjadril aj jeden zákonník, ktorého Pán Ježiš upozornil, že keď Ho bude nasledovať, nebude mať v každom dome dvere otvorené. Ďalší muž Mu povedal, že najprv musí pochovať svojho otca. Odpoveď Pána Ježiša sa nám môže zdať zarážajúca: „Ty poď za mnou! A mŕtvi nech si pochovávajú svojich mŕtvych.“ Pán Ježiš Kristus nebol proti tomu, aby sme pochovávali blízkych zosnulých. Jeho odpoveď nám poukazuje na niečo iné. Mení poradie našich záujmov. „Ty poď za mnou!“, to znamená „najprv ma nasleduj“! Podľa mojich skúseností ono „najprv urobím toto a potom, Pane Ježišu, urobím, čo chceš Ty“, nefunguje. Obyčajne urobím to, čo chcem ja a potom už na Ježiša nemám čas. Čo je však zvláštne, v opačnom poradí to funguje veľmi dobre. Keď budeme nasledovať Ježiša, urobíme aj to ostatné.