Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 02. augusta 2007

Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, lebo som osamelý a biedny. V minulom roku sme s deťmi na náboženstve na prvom stupni základnej školy preberali príbehy z Nového zákona. Jedným z nich bol aj príbeh o búrke na mori. Opýtala som sa detí, čo im najviac naháňa strach. Niektoré z nich sa báli noci, iné sa báli búrky, iné mi povedali, že sa boja, keď pozerajú zlé filmy a iné, keď sa hrajú zlé počítačové hry. Deti dosť často prežívajú strach z vymyslených vecí – zo strašidiel a pod. Existujú však aj reálne nebezpečenstvá, z ktorých máme strach. Bojíme sa napríklad o svoje deti, o zamestnanie a iné. Učeníci v loďke sa báli búrky. Prežívali reálny strach a jediný, na koho sa v tom momente mohli spoľahlivo obrátiť, bol Pán Ježiš. Ten však spal. Museli Ho zobudiť. Pán Ježiš Kristus pohrozil moru i vetru a nastalo veľké utíšenie. Keď sa bojíme za akýchkoľvek okolností, spomeňme si na tento príbeh. Pán Ježiš Kristus má moc, ktorou dokáže utíšiť akokoľvek hrozivo vyzerajúci problém. Stačí sa skutočne obrátiť len na Neho a poprosiť Ho o pomoc.