Slovak Czech English German Polish

Piatok, 03. augusta 2007

Ajhľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš. Jedným z prvých ľudí, ktorý spoznal pôvod Pána Ježiša Krista, bol Peter. Je veľmi známe jeho vyznanie: „Ty si Kristus, syn Boha živého.“ Ďalšími svedkami pôvodu Pána Ježiša boli, paradoxne, ľudia, ktorí boli posadnutí démonmi. Posadnutí ľudia zvyčajne na Neho volali, aby sa k nim nepribližoval a nechal ich na pokoji. Diabol a jeho spoločníci vedia, kto je Ježiš Kristus neraz lepšie, ako my. Ježiš Kristus je Boží Syn a má moc, ktorá dokáže oslobodiť človeka od akejkoľvek poviazanosti. Neraz to býva sprevádzané rôznymi okolnosťami, úkazmi, zásahom do súkromia. Dokonca až tak, že s Ježišom radšej nechceme nič mať. Máme obavy, kam až zájde do nášho súkromia, čo všetko bude od nás požadovať, na čo všetko nám siahne. O čo lepšie si počínali Samaritáni (J 4,40), ktorí Ježiša prosili, aby zostal pri nich. Nezabudnime – Ježiš vždy viac dáva, ako berie! Berie si našu bezmocnosť a dáva svoju moc. I keď to nebýva bezbolestné.