Slovak Czech English German Polish

Sobota, 04. augusta 2007

Polámané sú luky silných, klesajúci sa opášu silou. Pán Ježiš Kristus dokázal svoju moc nad temnotou, chorobou, prírodou aj nad démonmi. Ľudia nad tým neraz zostávali v úžase. Jeden z Jeho najväčších prejavov moci a dôkazov Jeho Božskej podstaty sa odohral v Kafarnaume. V meste, v ktorom býval. Priniesli k Nemu muža, ktorý bol po porážke. Bol paralyzovaný a ležal na nosidlách. Pán Ježiš sa k nemu sklonil a povedal Mu: „Dúfaj synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“ A potom mu povedal: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!“ A muž sa zdvihol a uzdravený duchovne i telesne odišiel domov. Ježiš práve tu ukázal, ako veľmi súvisí bieda tohto sveta s hriechom. Preto začal s uzdravovaním sveta z toho správneho konca – začal s odstraňovaním hriechu. V tom sa prejavila najväčšia Kristova moc, ktorá pôsobí v životoch všetkých veriacich ľudí: že má moc odpustiť všetky naše hriechy a priniesť do našich životov komplexné uzdravenie.