Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 05. augusta 2007

Keď sa navrátiš k Hospodinu, k svojmu Bohu..., vtedy zmení Hospodin, tvoj Boh, tvoj údel, zmiluje sa nad tebou. Učbár sa spýtal svojich poslucháčov: ktorý zo svojich darov rozdelil Pán Boh ľuďom najspravodlivejšie? Keď sa nezhodli, prezradil im: rozum! Každý človek si myslí, že ho má dosť. Žiaľ, podobne je to aj s dobrotou a spravodlivosťou. Takmer každý je presvedčený, že je taký, aký má byť, ba ešte aj o čosi lepší. A takmer niet toho, kto by zaplakal nad sebou, kto by žalostil kvôli tomu, že je taký, aký je. Ktože túži po svojej radikálnej náprave? Pritom nekajúcnosť nás bytostne ohrozuje a siaha na podstatu nášho života. Časného i večného. Ak sa Ninivčania kajali pre slovo Hospodinovo, ktoré im zvestoval Jonáš, my sa kajajme pre Slovo, ktorým je Pán Ježiš Kristus. Je taký veľký, že sa Mu nedá vyhnúť! Nemožno Ho obísť! Zároveň Ho však treba hľadať ako poklad, ako perlu. Keď sa On stane jediným bohatstvom srdca a krytím života, potom má miesto – a zaiste príde – aj radosť a pokoj.