Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 06. augusta 2007

Milujem Hospodina, lebo počuje hlas môjho úpenia. Je veľa vážnych dôvodov pre milovanie Pána Boha. Pokúsme sa zhrnúť aspoň pre seba: pre čo a kvôli čomu Ho milujeme. Buďme vecní a vyvarujme sa obohratých fráz. Žalmista Ho miloval, lebo skúsil, že jeho Boh má nastavené uši a naladené srdce práve na jeho náreky (nie nároky!), keď žalostivo plače nad sebou. Neprepočuje ho nikdy. Kto z hlbokosti svojho pádu volá, dostane dar pokánia. Kto sa kajá, dostane dar spásy. Kto je v Kristovi Ježišovi, dostane dar plnej radosti. Matúš – napriek odporu celého okolia – o tom vedel svoje. Miluješ svojho Boha? Prečo?