Slovak Czech English German Polish

Utorok, 07. augusta 2007

Pomáhaj nám, Bože našej spásy! Zhromaždi nás, aby sme ďakovať mohli Tvojmu svätému menu. Tí, čo dostanú na svoje bedákanie nad sebou ako Božiu odpoveď dar pokánia a v Kristovi dar spásy, teda aj plnosť radosti, nezostávajú osamelí. Kristus zo svojich vždy vytvára spoločenstvo. Zhromaždí ich, obdarí ich slovami chvály a vďaky, takže ich radosť prekypuje. V spoločenstve okolo Krista padajú konvencie, svetské i náboženské. Pravidlá, vzťahy, parametre sa odvíjajú výlučne od Krista, ktorý je stredobodom, normou všetkého a v ktorom je všetko nanovo učinené. Patríš do takéhoto spoločenstva? Pomáhaš ho vytvárať alebo sa len vezieš? Prosíš: Zhromažďuj nás!? – Kristus na konci vekov lokálne zhromaždených zhromaždí globálne.