Slovak Czech English German Polish

Streda, 08. augusta 2007

Pobudni v tejto krajine ako cudzinec; budem s tebou a požehnám ťa. Tí, ktorí patria Pánovi Ježišovi Kristovi, hoci majú radostné spoločenstvo s Ním aj medzi sebou, nie sú zo sveta. Kráčajú svetom síce ako cudzinci, hľadajúci budúcu, pravú vlasť, ich púť však nie je nijakou špacírkou ani turistikou. Z milostivej vôle Božej majú byť pri každom kroku pre svoje okolie požehnaním. Veď nasledujú príklad a šľapaje toho Krista, ktorého každý krok bol pre svet láskyplným požehnaním. V čom som bol požehnaním včera? Čím budem požehnaním dnes?