Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 09. augusta 2007

Sirotám je otcom, vdovám zástupcom, Boh vo svojom svätom príbytku. Boh osamelých vracia domov. Keď vierou uchopíme dar pokánia aj spásy v Ježišovi Kristovi, nedá sa to prirovnať k ničomu inému, ako k prechodu zo stavu smrti do úplne nového, vzkrieseného života. Popravde, je to prechod a prerod z tmy hriechu a smrti do predivného svetla Božieho. Tak to bolo s Matúšom, so ženou chorou dvanásť rokov, s Jairovou dcérkou a aj s tými dvoma slepcami. Ježiš ich vytrhol z tmy a zažiaril im ako svetlo sveta. Zvlášť títo dvaja, napriek Ježišovmu príkazu mlčať, nedokázali o Ježišovi nehovoriť. Rozprávali a vydávali veľmi naliehavé svedectvo o Jeho moci, láske a sláve. Z plnosti srdca hovorili o tom, čo z nich Ježiš Kristus stvoril. Čím je plné naše srdce, čím prekypuje? Čím sú plné naše ústa? Nesie aj naše spoločenstvo zvesť o Ježišovi? Čas súri!