Slovak Czech English German Polish

Piatok, 10. augusta 2007

Pozdvihnime srdcia i ruky k Bohu na nebesiach! Ani pohľad na svet, ani na putujúci Boží ľud uprostred sveta nie je veľmi povzbudzujúci. Svet nevníma svoj hriech, a preto odmieta pokánie a spásu v Kristovi. A putujúca cirkev, spoločenstvo veriacich v Krista preto zatracuje svet. Pán Ježiš Kristus sa k svetu staval inak. On ľutoval zástupy. Videl a srdcom rozoznával, že ľudia sú utýraní a bezmocní, ako ovce bez pastiera. Pán Ježiš nepochybne očakáva, že Jeho pohľadom a podľa Jeho srdca budeme hodnotiť svet aj my a voči svojmu okoliu prejavíme súcit. Cirkev Ježiša Krista sa má modliť vo dne–v noci, aby Pán povolal a vyslal do služby evanjelia mnohých, premnohých, aby zvládli enormnú úlohu. Pán Ježiš nás prosí, aby sme prosili!