Slovak Czech English German Polish

Sobota, 11. augusta 2007

Hospodin mocností rozhodol: kto to zruší? Jeho ruka je vystretá; kto ju odvráti? V krste sme boli vštepení do Kristovej smrti a vzkriesenia. Krst nás volá, pobáda ku každodennému pokániu a umieraniu hriechu, ale aj vystrojuje k novému životu vo viere v Krista. Ako boli kedysi apoštolovia, tak aj my sme vysielaní, aby sme dosvedčili, akej milosti sa nám dostalo a od koho a ako sme ju prijali. Budúcnosť sveta, ale aj budúcnosť cirkvi závisí od tejto milosti. Mimo Krista niet budúcnosti!