Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 12. augusta 2007

Obráť sa teda pomocou svojho Boha, zachovaj lásku a právo, a očakávaj stále na svojho Boha! Tento príbeh nesie v sebe viacero pozoruhodných prvkov. Žena – hriešnica akoby nepociťovala vinu z toho, čo sa udialo v jej živote. A tu je prvá otázka – spozná žena pri rozhovore s Ježišom svoju vinu? Veď aj ona je pod zákonom 5 kníh Mojžišových, ktorý platil aj pre Samaritánov. Žena sa pri rozhovore s Ježišom svoje počínanie ani nesnaží ospravedlniť ani dať svoj stav za vinu zlým mužom. Na základe Ježišových slov, ktoré sa týkajú jej života, spoznáva, že Ježiš je prorok a hneď mení tému s otázkou, ktoré miesto je správne na uctievanie Boha? Je to pokus tejto ženy odtiahnuť sa od toho, že šokujúco spoznal jej život, a obrátiť pozornosť na zaujímavejší problém a radšej sa s prorokom zaoberať touto otázkou než vlastným životom? Jej otázka nie je formulovaná ani ako téma osobného vzťahu s Bohom. Hovorí o tom, čo robili ich otcovia. Ježiš dobre pozná jej situáciu a vie, že táto žena, pretože jej život bol taký, aký bol, že práve ona veľmi potrebuje osobný vzťah k Bohu. V blízkosti Ježiša Krista, pri rozhovore s Ním dnes, možno aj my veľmi konkrétne spoznávame svoju situáciu pred Bohom. Je to pre nás veľmi potrebné. Len tak sa totiž budeme zaoberať Božou ponukou pre náš život v plnej vážnosti. Využime túto jedinečnú príležitosť rozhovoru s Ježišom v modlitbe!