Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 13. augusta 2007

Skôr, ako budú volať, ja sa im ozvem, ešte budú hovoriť, už ich vypočujem. Tak by sme mohli nazvať myšlienku dnešného textu. Pán Ježiš dáva poznať svojim učeníkom, nasledovníkom, že šírenie Jeho Slova nebude bez prekážok. To je jedna strana veci. Pri šírení Božieho Slova treba byť aj opatrný, nie však bojazlivý. Buďte opatrní ako hady a bez falše ako holubice. Opatrnosť a úprimnosť majú tvoriť súčasť nášho podávania zvesti o Božom Synovi. Čo znamená „byť opatrní“? Ide o zvestovanie evanjelia takým spôsobom, aby sme ako jeho nositelia nedávali druhým príčinu na výsmech či znevažovanie nielen nás, ale aj Toho, ktorého prinášame. V tom nám chce byť nápomocný Duch Boží. Aby sme sa pri tom všetkom nemuseli spoliehať na našu vlastnú rozumnosť, Boh nám dáva svojho Ducha Svätého, ktorý nám do úst vloží tie správne slová. Boh človeka nenecháva opusteného, ale dáva mu jasný znak svojej blízkosti v akomkoľvek položení. Sme učeníci a stále sa od svojho Učiteľa máme čo učiť. Učme sa od Neho spôsob, ako prinášať ľuďom okolo nás nádej, milosť, odpustenie hriechov a zvesť o Božej láske k človeku a pritom sa posilňujme zasľúbením pomoci Ducha Svätého!