Slovak Czech English German Polish

Streda, 15. augusta 2007

Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa nekončí; obnovujú sa každého rána. Pokoj – zaznieva od anjelov v Betleheme. Tí, ktorí tvoria pokoj, budú sa menovať synmi Božími – tak hovoria blahoslavenstvá. Prečo teraz hovorí Pán Ježiš odrazu o nepokoji? Je tu zvláštny paradox. Pán Ježiš Kristus svojím posolstvom o pokoji vyvoláva u človeka práve zdravý nepokoj. On ako nositeľ pokoja nabúrava a útočí na pyšnú a zdanlivo pokojnú pevnosť ľudského „ja“. Rozhodnutie byť s Kristom nás oddeľuje od toho, čo bolo v našom živote doteraz, od toho, čo bolo staré, aby nastalo nové. Ježišov pokoj sa rodí, prichádza práve skrze nepokoj svedomia. Veľkonočný pozdrav „Pokoj Vám!“, je toho jasným dôkazom. Ak chceme aj my zažiť tento vzácny, stabilný a všetko prevyšujúci pokoj, je potrebné, aby sme sa rozlúčili s tým, čo formovalo náš život, kým sme nestretli Krista a s tým v nás, čo sa Jemu protiví. Slová o strate a nájdení života sú pre nás múdrosťou o využívaní a zhodnocovaní času tu, na tejto Zemi. Ak si zachováme spôsob života bez Krista, stratíme život v jeho pravom zmysle. Ak zanecháme svoje staré adamovské spôsoby a nahradíme ich Kristovým princípom slúžiacej lásky, objavíme bohatosť života v jeho podstate.