Slovak Czech English German Polish

Piatok, 17. augusta 2007

Na Hospodina uvrhni svoje bremeno, a On ťa udrží. Ježiš vyslal dvanástich, vydal sa za nimi na tú istú cestu. Dal im plnú moc na konanie, povzbudenie, k neľahkým zápasom vo svedectve viery. Predsa sa rozhodol ísť za nimi. Možno sa opýtame, čo mal v úmysle? Kontrolovať ich, čo vlastne urobili? Prečo sa vybral, aby znovu kázal tam, kde už boli Jeho učeníci? Najpravdepodobnejšie je, že chcel toto svedectvo podporiť a potvrdiť – On sám, Majster a Učiteľ. Aj naše svedectvo, hoci by bolo akokoľvek presvedčivé a konané s veľkou zodpovednosťou a precíznosťou, ak má mať svoje ovocie, musí ho podporiť a potvrdiť Ježiš Kristus. Naša námaha nevyjde nazmar jedine vtedy, keď našu snahu o Božie kráľovstvo požehná náš Pán. A Pán požehná a vydá sa za nami po ceste, ktorou nás posiela, občas aj koriguje naše cesty. Pozrime sa ešte na otázku, ktorú Ježišovi Kristovi posiela Ján Krstiteľ. Akoby pochyboval o tom, že Ježiš je Kristus: – Či iného čakať? Ježiš dáva na Jánovu otázku pozoruhodnú odpoveď. Nehovorí priamo, ale pomáha Jánovi prostredníctvom vnímania toho, čo sa deje v Ježišovom okolí, utvoriť si odpoveď na danú otázku. Nechajme sa teda osloviť Božím povolaním a pozorne ho počúvajme, aby sme vedeli, akou cestou máme kráčať! Vtedy nájdeme odpovede na otázky a naša námaha nebude daromná.