Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 23. augusta 2007

Beda tým, čo vymýšľajú neprávosť a pášu zlo na svojich lôžkach. V našom dnešnom dlhšom odseku máme opäť uzdravenie. Jedno z mnohých. Uzdravenie nemého slepca. Náš Pán konal skutky lásky a pomoci aj napriek sliedičom, ktorých mal vždy v pätách. Vieme povedať, čo Pán Ježiš robil. To najdôležitejšie, čo pre nás urobil – umrel za nás i vstal z mŕtvych. Rozmýšľali ste niekedy aj nad tým, čo náš Pán nikdy nerobil, či nikdy neurobil? Aj o tom čítame v Písme. Tak napríklad nikdy nepresadzoval svoju vlastnú vôľu. Vieme to z Jeho modlitby v Getsemanskej záhrade. Pri svojom zatýkaní si nezavolal na pomoc anjelov, aby Ho zachránili. Nebránil sa, ani neútočil na svojich žalobcov. Nezachránil seba samého a nezostúpil z kríža. V 1Pt 2,22-23 čítame: „On nikdy hriechu neučinil, ani lesti nebolo v Jeho ústach, keď Mu zlorečili, nezlorečil, keď trpel, nehrozil, ale porúčal Tomu, ktorý spravodlivo súdi.“ Vieme, čo Pán robil. To robme aj my! Vieme, čo Pán nerobil. To nerobme ani my, aj keď z nášho pohľadu je vždy ľahšie veci brať do vlastných rúk, než čakať na spravodlivého Boha! Vynášajme dobré z dobrého pokladu svojho srdca! A denne si dopĺňajme z pokladnice Božej, aby sme mali z čoho vynášať.