Slovak Czech English German Polish

Piatok, 24. augusta 2007

Len On je moja skala, moja spása, môj hrad; nesklátim sa. História proroka Jonáša istým spôsobom predznamenáva Ježišovu cestu. Jonáš z útrob podsvetia volal o pomoc (2,3). Neskôr vyznával o Bohu: „Ty si však vytiahol život môj z jamy, Hospodine, Bože môj“ (2,7). Pán Ježiš podstúpil smrť a zostúpil do hrobu. Jonáš pre svoju neposlušnosť, Ježiš však pre našu nevernosť. Boh Ho vzkriesil z mŕtvych. Ježišova smrť a vzkriesenie je teda tým znamením Jonášovým, ktoré je dané. Apoštol Pavel píše: „Židia znamenia žiadajú, Gréci múdrosť hľadajú, my však kážeme ukrižovaného Krista“ (1K 1,22-23). Pán Ježiš je tým znamením. Jeho dielo a kríž. Toto znamenie „zhora“ už zasiahlo mnohých. Jedným z nich bol aj gróf Zinzendorf. Ešte ako mládenec navštívil obrazáreň v Düsseldorfe. Na jednom z vystavovaných obrazov bol namaľovaný ukrižovaný Kristus. Pod obrazom bolo napísané: „TOTO SOM UROBIL PRE TEBA, ČO UROBÍŠ TY PRE MŇA?“ Mladý gróf stál dlho pred obrazom, pretože táto jednoduchá veta jeho srdce hlboko zasiahla. Tento zážitok pomohol k veľkému obratu v jeho živote. Svoj život odovzdal Pánovi Ježišovi Kristovi. Obraz ho oslovil a poukázal na Božiu lásku neodolateľným spôsobom. Prijal, že Kristus zomrel aj za neho. Kde všade sa nás Božia láska môže dotknúť?! Určite aj na dovolenke, počas prázdnin, či pri návšteve starobylého chrámu, pri počúvaní Božieho Slova, pri modlitbe, či pri speve Zinzendorfovej piesne 456.