Slovak Czech English German Polish

Sobota, 25. augusta 2007

Radiť ti chcem a moje oko bude bdieť nad tebou. Z času na čas po ňom siahneme. Zadívame sa do minulosti vlastnej, ale aj našich rodinných príslušníkov. Nájdeme tam fotografie z rôznych rodinných udalostí. Krst, konfirmácia, sobáš, dovolenka atď. Aj náš text ponúka takúto „fotografiu“ z Ježišovho rodinného albumu. Sme vďační, že nám Biblia ponúka aj takýto pohľad. Pohľad na začiatky formovania duchovnej rodiny. V nej sú vzťahy ešte užšie, ako sú tie pokrvné: „Lebo každý, kto činí vôľu môjho Otca...“ O tú Mu vždy išlo. Povedal to aj takto: „Mojím pokrmom je plniť vôľu Toho, ktorý ma poslal a dokonať Jeho dielo“ (J 4,34). S týmto vedomím opúšťa tú vlastnú, aby začal formovať duchovnú, neskôr – skrze Ducha Svätého celosvetové duchovné spoločenstvo – svätú cirkev všeobecnú. V nejednej domácnosti sa nachádza klietka s vtáčikom. Stará sa o neho celá rodina. Za odmenu však chcú, aby im často spieval. Nášho Pána si však takto nemožno privlastniť. On nie je vtáčikom v klietke, ale naším Pánom, On je „cesta, pravda i život“, aj zjednocujúcim stredom rodiny. On je tu pre všetkých, pre každú domácnosť. Jeho láska, milosť, obeť, vzkriesenie, požehnanie je pre celú Jeho rodinu. Pre všetky rodiny v našom zbore. V mojom rodinnom albume mám fotografie aj mojej duchovnej rodiny. Mojich sestier a bratov. Vďaka Pánovi za nich!