Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 27. augusta 2007

Daniel velebil Boha nebies takto: Nech je požehnané meno Božie od vekov až naveky, lebo Jemu patrí múdrosť i sila! Mohli by sme si položiť otázku po prečítaní tohto textu, ktorý opisuje podobenstvo o štvorakej pôde. Poznáme rôzne druhy pôdy a každá je špecifická, viac či menej kvalitná. Podobne je to aj s ľudskými srdciami. Každé je individuálne, viac či menej otvorené pre Božie Slovo. Tak isto, ako poznáme pôdu neúrodnú, žijú okolo nás aj takí, ktorých kamenných sŕdc sa Božie Slovo vôbec nedotýka. Aký je teda vzťah nášho srdca k Božiemu Slovu? Kraj cesty, skala, tŕnie či úrodná pôda? Každý jeden deň má slúžiť na to, aby sme svoj vzťah k Pánu Bohu a k Jeho Slovu vždy nanovo prehodnocovali. Tak, ako rastlinka neprežije bez pôdy, ani naša viera nebude rásť, ak skrze Božie Slovo a modlitbu nebudeme spojení s naším Pánom.