Slovak Czech English German Polish

Utorok, 28. augusta 2007

Tí, čo pohrdli dňom malých začiatkov, budú sa veseliť. Máloktorí umelec, maliar, básnik, spisovateľ, či skladateľ sa dočká uznania a ocenenia počas svojho života. Mnohí dnes všeobecne známi ľudia boli vo svojej dobe zaznávaní, o ich diela skoro nikto neprejavoval záujem a dnes sú to diela nevyčísliteľných hodnôt. Podobne to bolo aj počas verejného účinkovania Pána Ježiša Krista. Sám povedal: „Veru, vám hovorím, že mnohí proroci a spravodliví žiadali si vidieť, čo vidíte, ale nevideli, a počuť, čo vy počujete, ale nepočuli.“ V čom sa zmenila doba za tých dvetisíc rokov? Či naše duchovné uši počujú a naše duchovné oči vidia? Nie sú aj naše srdcia otupené honbou za vecami tohto sveta? Dokážeme ešte reagovať na Boží hlas v našom živote? Pán Boh sa nám neustále dáva poznávať a svojou prítomnosťou chce obohacovať naše životy.