Slovak Czech English German Polish

Streda, 29. augusta 2007

Nebesá rozprávajú o sláve Božej a dielo Jeho rúk zvestuje obloha. Kto má záhradku, veľmi dobre vie, aké je niekedy náročné bojovať proti burine v záhonoch kvetov alebo zeleniny. Raz je človek v tomto boji viac, inokedy menej úspešný. Veľa záleží od počasia, ale aj od toho, koľko času záhradke venujeme. Keď rozoberáme podobenstvá, Pána Ježiša Krista by sme mohli pripodobniť k záhradníkovi. A my, kresťania – ľudia hlásiaci sa k cirkvi – sa môžeme označiť za Jeho roľu, či záhradu. Nepriateľ však medzi pšenicu nasial kúkoľ. Do dobrého a hodnotného bolo vložené niečo zlé – deštruktívne. Ježišove slová sú neustále platné, a preto sa nám takýto obraz neraz naskytuje vidieť aj v cirkvi. Nepriateľ – diabol chce rozbíjať naše spoločenstvá, vnášať rozbroje a nevraživosť. Meniť pokoj na nepokoj, lásku na nenávisť. Život je neustály zápas a boj. Je však dôležité, na koho strane bojujeme. Stojme pod Kristovým krížom a bojujme pod vlajkou Pána Ježiša! Len s Ním môžeme zvíťaziť časne i večne.