Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 30. augusta 2007

Hospodin povedal Mojžišovi: Nebudeš môcť vidieť moju tvár, lebo človek ma neuvidí, ak má ostať nažive. Stačí sa pozorne porozhliadnuť okolo seba. Všetko, čo nás obklopuje, to, že sa pohybujeme, vidíme, počujeme, rozprávame – to všetko je pre nás veľký Boží div. Ani kolobeh prírody nie je žiadna náhoda, ale jedine Božie riadenie! Pozoruhodné je i to, keď vkladáme do zeme celkom nepatrné, zanedbateľné semienko a vyrastie z neho mohutný, vysoký strom. Medzi Ježišove podobenstvá patria aj tie o horčičnom zrnku a o kvase. Kráľovstvo Božie prirovnáva práve k horčičnému zrniečku a ku kvasu. Božie Slovo sa nám zdá tiež neraz slabé a neúčinné, mnohí ho považujú za nepotrebné a zbytočné. Božie Slovo je však veľmi vzácne a nenahraditeľné. Pán Boh skrze svoje Slovo koná veľké veci. Boh po zoslaní Ducha Svätého na apoštolov prostredníctvom svojho Slova oslovoval a vierou rozpaľoval srdcia svojich verných. A takto pôsobí až do dnešných čias. Nech to drobné semiačko nájde úrodnú pôdu i v našom srdci, aby sme prinášali hojné ovocie našej viery!