Slovak Czech English German Polish

Piatok, 31. augusta 2007

Či nepočuje Ten, ktorý vám vsadil ucho? Či nevidí Ten, ktorý oko utvoril? My, ľudia, veľmi neradi počujeme takúto vetu. Vždy si radšej chceme nechať aspoň niečo, pre istotu. Keby niečo! Každý človek, chce mať nejakú tú istinu, v prípade potreby, aby niečo mal. Za čo by sme dokázali obetovať všetko, čo máme? Najviac človek asi dokáže obetovať za svoje zdravie, či zdravie svojich blízkych. Áno, sú rôzne veci, na ktoré dokážu ľudia minúť veľmi veľa peňazí. Položme si ešte inú otázku. Akú hodnotu má ľudský život? Čím sa dá vyvážiť alebo nahradiť? A akú hodnotu má život večný? Je lacný a drahý zároveň. Ponúka sa nám zadarmo a napriek tomu ho nezíska každý. Nestojí nič a musí sa zaň dať všetko. Prijať dar viery – to je to najdôležitejšie, čo môže človek v živote získať. Skrze vieru človek vidí ďalej. Vieru, ktorá časnosťou smeruje k večnosti.