Slovak Czech English German Polish

September

Sobota, 01. septembra 2007

Duch Hospodina, Pána, spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal.

Register to read more...

Nedeľa, 02. septembra 2007

Nezatúžiš po dome svojho blížneho, ... ani po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu!

Register to read more...

Pondelok, 03. septembra 2007

Nespolčuj sa nešľachetníkom, aby si nebol krivým svedkom.

Register to read more...

Utorok, 04. septembra 2007

Dobrovoľne Ti chcem obetovať, velebiť Tvoje meno, Hospodine, lebo je dobré.

Register to read more...

Streda, 05. septembra 2007

Či nevykoná Boh, čo povedal? Či nesplní, čo vyriekol?

Register to read more...

Štvrtok, 06. septembra 2007

Ajhľa, prichádzajú dni, – znie výrok Hospodinov – keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu.

Register to read more...

Piatok, 07. septembra 2007

Dobroreč, duša moja, Hospodinovi... On odpúšťa ti všetky tvoje viny. On uzdravuje všetky tvoje choroby.

Register to read more...

Sobota, 08. septembra 2007

Na Tvoju milosť myslíme, ó Bože, uprostred Tvojho chrámu.

Register to read more...

Nedeľa, 09. septembra 2007

Ty si mi dal skúsiť mnohé súženie a biedy, ale ma znova obživíš a z hlbín zeme znova ma vyvedieš.

Register to read more...

Pondelok, 10. septembra 2007

Potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli.

Register to read more...

KALENDÁR