Slovak Czech English German Polish

September

Sobota, 01. septembra 2007

Duch Hospodina, Pána, spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal.

Čítať ďalej: Sobota, 01. septembra 2007

Nedeľa, 02. septembra 2007

Nezatúžiš po dome svojho blížneho, ... ani po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu!

Čítať ďalej: Nedeľa, 02. septembra 2007

Pondelok, 03. septembra 2007

Nespolčuj sa nešľachetníkom, aby si nebol krivým svedkom.

Čítať ďalej: Pondelok, 03. septembra 2007

Utorok, 04. septembra 2007

Dobrovoľne Ti chcem obetovať, velebiť Tvoje meno, Hospodine, lebo je dobré.

Čítať ďalej: Utorok, 04. septembra 2007

Streda, 05. septembra 2007

Či nevykoná Boh, čo povedal? Či nesplní, čo vyriekol?

Čítať ďalej: Streda, 05. septembra 2007

Štvrtok, 06. septembra 2007

Ajhľa, prichádzajú dni, – znie výrok Hospodinov – keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu.

Čítať ďalej: Štvrtok, 06. septembra 2007

Piatok, 07. septembra 2007

Dobroreč, duša moja, Hospodinovi... On odpúšťa ti všetky tvoje viny. On uzdravuje všetky tvoje choroby.

Čítať ďalej: Piatok, 07. septembra 2007

Sobota, 08. septembra 2007

Na Tvoju milosť myslíme, ó Bože, uprostred Tvojho chrámu.

Čítať ďalej: Sobota, 08. septembra 2007

Nedeľa, 09. septembra 2007

Ty si mi dal skúsiť mnohé súženie a biedy, ale ma znova obživíš a z hlbín zeme znova ma vyvedieš.

Čítať ďalej: Nedeľa, 09. septembra 2007

Pondelok, 10. septembra 2007

Potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli.

Čítať ďalej: Pondelok, 10. septembra 2007