Slovak Czech English German Polish

Sobota, 01. septembra 2007

Duch Hospodina, Pána, spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal. Niektorí ľudia veľmi radi opatrujú aj nepotrebné veci. Poukladajú ich na povalu alebo do pivnice s nádejou, že sa azda ešte niekomu na niečo zídu. Stane sa, že takto odložené veci sú na mieste roky nepohnuté, až raz niekto príde a predsa ich len vyhodí. Podobenstvo o sieti vykresľuje podobný príbeh. Rybári vytiahli sieť z mora a na brehu vyberali a delili to, čo bolo zachytené v sieti. Na jednu stranu veci dobré a na druhú všetko zlé, určené na vyhodenie. Posledný súd bude tiež takýmto triedením. Pán Ježiš bude robiť generálny poriadok medzi všetkými nami. Nikto sa už nebude môcť na nič hrať. Vtedy bude všetko zjavné a odhalené. Jedni pôjdu po Jeho pravici a druhí po ľavici, Jedni k večnému životu a tí druhí k večnému zatrateniu. Využívajme hodne čas Božej milosti, ktorý nám ešte tu na tejto zemi zostáva, aby ten deň Božieho zúčtovania nebol pre nás dňom plaču, ale dňom nevýslovnej radosti!