Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 03. septembra 2007

Nespolčuj sa nešľachetníkom, aby si nebol krivým svedkom. Ježiš učí v synagóge a ľudia Ho počúvajú. Je to vzácne pre Neho aj pre ľudí z Nazaretu. Ježišovi záležalo na každom, aj tom najmenšom, a preto mal iste radosť, keď prišli krajania, aby im povedal evanjelium. Aj pre Nazaretčanov to bolo vzácne, veď zvestované Božie Slovo je vždy drahocenné. Aj pre nás by malo vždy byť Božie Slovo drahé. Len by sme nemali odmietnuť Ježiša. Tak to urobili ľudia z Jeho otčiny. Oni síce právom obdivovali Jeho múdrosť, ale potom sa nechali odradiť tým, že nepoznali odpovede na niektoré svoje otázky a pochybnosti. A to ich viedlo k pohoršovaniu na Pánovi. Pohoršovanie prešlo až k nevere. Boli celkom blízko pri Ježišovi, dokonca obdivovali Jeho múdrosť a divy. A potom to všetko zavrhli. Padli a ich nevera bola príčinou toho, že Ježiš tam prestal robiť divy. Menej chodil do Nazaretu, a tak bolo menej príležitostí, aby Ho krajania prijali za svojho Mesiáša. Počúvať a čítať Božie Slovo môže byť pre nás drahé, ale je dôležité, aby sme múdrosť nášho Spasiteľa aj prijali. Chráňme sa nevery, ktorá sa k nám vkráda rôznymi spôsobmi! A ťahá nás preč od Boha. Vyzerá to nevinne, ale pokračuje to tým, že nás ťahá preč aj od ľudí. Nepodceňujme satana s jeho úskokmi a rafinovanosťou. Slovo nášho Boha nielenže zostáva naveky, ale chce meniť aj náš život, naše spôsoby. Prijímajme Pánovu múdrosť a hovorme aj iným o Jeho múdrosti a spáse v Jeho kríži!