Slovak Czech English German Polish

Utorok, 04. septembra 2007

Dobrovoľne Ti chcem obetovať, velebiť Tvoje meno, Hospodine, lebo je dobré. Herodes urobil hrozný čin. Svoju moc, svoj vplyv nevyužil na to, aby mal Ján viac príležitostí hovoriť o Bohu, o prichádzajúcom Mesiášovi. Veď, ak ho Herodes rád počúval, mohlo to byť užitočné aj iným. Herodes sa nechá manipulovať, čomu si je na vine predovšetkým on sám. Prišiel po určitú hranicu, ale túto hranicu netúžil prekročiť. Vedel, že sympatizovať s Božím posolstvom, ktoré počul od Jána, je málo. Kompromisy vo vzťahu k Bohu sa veľmi často končia tak, ako u Herodesa. Najskôr malý kompromis, taký nevinný, potom väčší a nakoniec dal Jána uvrhnúť do väzenia. A potom, keď už nemá Božie Slovo šancu udržiavať srdce, aby bolo mäkké a svedomie citlivé, potom dáva Herodes bezhlavý sľub – a Jána dáva stať. Áno, predchádza mu telesný tanec. Keď Herodes počúval o Ježišovi, ešte sa v ňom niečo prebudilo. Jeho svedomie sa trošku znepokojilo, ale Herodes už bol na takej šikmej ploche, že už sa to nedalo zastaviť. Možno toto bola ešte šanca pre Herodesa. Ak máš nepokojné svedomie, Ježiš ho môže upokojiť. Žiadny iný liek na svedomie to nedokáže. Herodes je pre nás veľkou výstrahou. Je to typický príklad ľudí, ktorí nie sú ďaleko od Božieho kráľovstva, veľmi sympatizujú s Ježišom, ktorí majú v srdciach tichú túžbu po živote s Bohom – ale ktorí to nerobia vážne. Herodes sa stretol s Ježišom pred ukrižovaním. Keď však Ježiš stál pred Herodesom, ukázalo sa, že Božie brány sa pre Herodesa zatvorili. Ježiš mu neodpovedal. To bola hodina, kedy sa Herodes mal preľaknúť, padnúť a prosiť: „Pane, neodvrhni ma od svojej tváre! Teraz to chcem konečne vziať vážne s čistým obrátením sa k Tebe.“ K tomu sa Herodes nedostal. Uchýlil sa k výsmechu a zomrel vo svojich hriechoch. Je to vážne varovanie pre mnohých z nás, ktorí už veľa počuli o Božej spáse, ale nikdy neprišli v odovzdanosti viery k mužovi z Golgoty. „Hľadajte Pána, kým sa dáva nájsť!“