Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 06. septembra 2007

Ajhľa, prichádzajú dni, – znie výrok Hospodinov – keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu. Je to určite jedna z najkratších modlitieb. V evanjeliách ju často počujeme a predsa by bolo dobre, keby sme ju aj my vysielali k nebeskému trónu častejšie. Často sa Božie deti ocitnú v ťažkom položení, kde netreba veľa slov – stačí zavolať: „Pane zachráň ma!“ Veru, neraz sa ocitáme v podobnom položení, ako Peter obklopení tým, čo ohrozuje náš duchovný život, naše spojenie s Pánom Ježišom. Často aj my zažívame „vietor“, ktorý nami zamáva, vyplaší nás a my strácame istotu, ba niekedy až dôveru v moc nášho Pána. Boží Syn sedí po pravici Otca a prihovára sa za nás. Často treba zavolať túto najkratšiu modlitbu. Pravdaže, máme si pozornejšie všimnúť celý náš odsek Božieho Slova. Pán Ježiš sa v samote modlí. Pre nás by to malo byť povzbudením a inšpiráciou k naším modlitbám aj v samote. Ak sú naše modlitby vypočuté, ak vidíme výsledok našich prosieb, môžeme aj my vyznať ako učeníci na lodi: „V pravde, Syn Boží si!“ Pozorne si všimnime ešte ľudí v Genezarete, ktorí keď Ho spoznali, prinášali k Nemu všetkých. Ak sme poznali Pána, nemali by sme byť už sebeckí, ale aj my by sme mali k Nemu „prinášať“ všetkých svojich. Bolo by dobré, keby nám ležalo na srdci, aby aj tí naši boli zachránení. Modlime sa tú krátku modlitbu za seba, ale aj za všetkých okolo nás! Ježiš je jediný, ktorý môže pomôcť premeniť naše pochybnosti na úžas a verím, že aj na vďačné srdce.