Slovak Czech English German Polish

Piatok, 07. septembra 2007

Dobroreč, duša moja, Hospodinovi... On odpúšťa ti všetky tvoje viny. On uzdravuje všetky tvoje choroby. Ježiš veľmi zrozumiteľnou rečou uvádza spôsoby a metódy, ktoré ľudia praktizovali medzi sebou. Viedlo to k divadielku, ktorým predstierali veľkú zbožnosť, ale životná prax bola biedna. Ježiš toto pokrytectvo odkrýva. Netvári sa, že ho nevidí. K takémuto životu nie je zhovievavý ani falošne tolerantný. Pán hovorí, že byť blízko pri Bohu len perami a srdcom ďaleko, je falošné a vedie to k modlárstvu. Vedie to k nevere a prestúpeniu prvého Božieho prikázania. Ľudské príkazy sa stávajú rovné Božiemu Slovu, akoby boli Božím príkazom. A to je veľmi vážne modlárstvo, i keď v dejinách sa veľmi často opakovalo. Najmä vtedy, ak si vysoko postavený človek v krajine, či cirkvi, poplietol, čo je Božie Slovo a čo ľudské chcenie, túžba. V knihe Danielovej sa králi vydávali za boha. V dejinách bolo veľa takých, ktorých by sme mohli menovať. To sa však môže stať aj nám. Otcovi, či matke v rodine, aj dieťaťu, či mladému človeku. Ctíme Boha perami a nie srdcom a potom je už len krôčik k tomu, aby sme naše pokrytectvo rozvinuli v celej škodlivosti. Uctievanie Boha ide od srdca k ústam, aby aj ľudia počuli a videli našu vieru, naše vyznanie v rôznych praktických životných situáciách. Ak verne ctíme Pána, slovom i myšlienkou, to je najlepšia ochrana pred nebezpečím pokrytectva v našom duchovnom živote. Zamysli sa nad svojím životom s Ježišom, nie je tam tieň pokrytectva? Víkend je dobrým časom k hlbšiemu zamysleniu.