Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 09. septembra 2007

Ty si mi dal skúsiť mnohé súženie a biedy, ale ma znova obživíš a z hlbín zeme znova ma vyvedieš. Často je to s nami tak, že sa nachádzame v ťažkých životných situáciách. Podobne, ako Jákob, ktorý uteká pred bratom. Je to strata v rodine, nezamestnanosť, nepochopenie blízkych, choroba a ešte mnoho iného. Aj Jákob bol v zlej situácii; je vyhnancom a líha si na kameň. Mohli by sme si zúfať, ale verš týždňa hovorí: „Dobroreč...“ Mohli by sme lamentovať a vzdávať sa, ale aj nám znie: „Ja som s tebou...“ Pán Boh od nás neodišiel, ale aj v tej najťažšej situácii je s nami a stará sa o nás. On prichádza so zasľúbením požehnania, že nás neopustí, že nás bude ochraňovať, že nám dá miesto na tejto Zemi, kde budeme môcť žiť, že vykoná vo svojej zvrchovanej moci aj nadprirodzené veci. Môžeme stáť v úžase nad Bohom, aký je mocný a vznešený a zároveň láskavý a dobrotivý ku každému jednému z nás. Vzdajme vďaku Hospodinovi!