Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 10. septembra 2007

Potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli. Sú veci, ktoré sú pre život základné. Je to pitie, jedenie, odievanie a bývanie. K dobrému životu môžeme pokojne pridať aj zdravie. Zdá sa, že zdravie a jedenie je nám veľmi vzácne. Možno aj preto, že v nedávnej minulosti to bol pre obyčajného človeka problém. Pán Ježiš sa za svojho života na Zemi zaoberal aj týmito vecami a napĺňal potreby ľudí. Kde bola choroba, tam liečil a kde bol hlad, tam dával jedlo. Bolo to niečo nadprirodzené a ľudia za to oslavovali Boha. Dnes sa nám zdajú tieto veci samozrejmé, prirodzené a vieme si ich zabezpečiť. Pán Boh sa nás však dnes pýta, či v uzdravení a nasýtení vieme vidieť nadprirodzenú Božiu ruku. Vieme Boha za tieto veci oslavovať? Dobrorečme Bohu za každé uzdravenie a za každé jedlo! Len tak bude náš život plný Božej oslavy, lebo budeme vidieť veľké Božie veci každý deň.