Slovak Czech English German Polish

Utorok, 11. septembra 2007

Ty si môj Pán! Niet pre mňa šťastia mimo Teba! V dnešnom svete mnohých informácií sa stáva, že sa nám stráca podstata vecí a človek nerozumie, čo je to hlavné. Darí sa nám ako učeníkom, ktorí nechápali Pána Ježiša, čo im chce povedať, keď im hovoril, aby sa varovali učenia farizejov a sadukajov. Mysleli si, že im hovorí o jedení. Nakoniec im jasne hovorí, že je potrebné, aby sa varovali ich učenia. Pre nás to môže znamenať aj tieto dve veci. Po prvé, máme sa vedieť od ustarostenosti o živobytie pozrieť aj ďalej a vidieť, že Pán Ježiš sa o nás stará a dáva nám, čo potrebujeme. A tým druhým je potreba vyvarovať sa zlého učenia. To prvé je nám jasné. To druhé je zložitejšie. V krátkosti sa dá povedať, že si máme dávať pozor na učenie, ktoré vedie k zákonníctvu, k moralizovaniu, k dodržiavaniu samospasiteľných predpisov, k popieraniu milosti Božej danej na kríži. Na jednej strane je to „vyvarujte sa“, ale s ním znie aj láskavé Božie: „Ja Ti vo všetkom pomôžem a vysvetlím“, tak ako to Pán Ježiš vysvetlil a ozrejmil učeníkom.