Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 13. septembra 2007

Ale v spravodlivosti bude súdiť slabých a správne vynášať výrok biednym zeme. Kresťanstvo nie je len o vyznaní, že Ježiš Kristus je Syn Boha živého a vôbec to nie je jednorázovka. Pochopením viery, narodením sa z Ducha sa všetko len začína. Jedna vec je poznať cestu a iná vec je po nej ísť! Pán Boh nám odhaľuje hĺbku viery, keď ukazuje na nemohúcnosť Petra pochopiť, že Kristus musí umrieť. Peter to chápe čisto ľudsky: smrť je zlá a treba jej zabrániť. Aj dnes je aktuálne poukázať na smrť a nejde len o tú smrť, keď nás dávajú do truhly. Ide o úplné odovzdanie sa Bohu. Ide o smrť „starého Adama“, starého človeka v nás. Aby sa v nás zrodil nový Adam – Kristus. (Rím 5, 12-19). Človek sa bojí, že stratí život, keď bude nasledovať Krista celkom. Paradoxne, opak je pravdou. Práve naopak: život nájde. Život má však inú kvalitu než si predstavujeme. Je to život večný, je to vyššia kvalita. Boh je hoden dobrorečenia za to, že stratou nášho života pre Krista sme vlastne získali život večný. Preto má hlboký zmysel zaprieť seba samého, zobrať na seba kríž a nasledovať Krista – odovzdať svoj život celkom do Jeho rúk. Chce to len odvahu kráčať každý deň vo viere, ktorá premáha svet.