Slovak Czech English German Polish

Piatok, 14. septembra 2007

Ty si mi clonou, štítom; na Tvoje slovo čakávam. Priamy Boží hlas nepočujeme každý deň. Traja učeníci mali tú výsadu, že boli pri tom. Boli na výšine – boli v extra spoločenstve s Pánom Ježišom. A dozvedeli sa dôležitú inštrukciu pre život: Poslúchať Pána Ježiša Krista. Hlas Boží ich priviedol k úžasu a pokore – padli na zem. Pán Ježiš ich posmeľuje, aby sa nebáli. Dovolil som si zopakovať text, aby sme vnímali Božiu moc v tejto situácii. Pri tomto pozorovaní by sme mohli zvolať: „Dobroreč duša moja Hospodinu, že sa nám zjavil a dal nám inštrukcie pre život!“ Jednoducho, máme poslúchať Pána Ježiša, a to kvôli tomu, lebo On je Božím Synom. Je na mieste otázka, čo to znamená? Základná odpoveď je, že máme poslúchať to, čo nám Kristus odkazuje v Božom Slove – Biblii. To je veľmi dôležité. Čítajme Bibliu! Študujme zjavenia Krista v Biblii, modlime sa nad Božím Slovom! To budú pre nás tie výšiny, kedy pred Bohom padneme na tvár a uznáme Jeho zvrchovanosť a On nás pozdvihne, aby sme vyšli od Neho v novote života.