Slovak Czech English German Polish

Sobota, 15. septembra 2007

Ajhľa, nadutý nemá v duši pokoj, ale spravodlivý zo svojej viery bude žiť! Po výšine na hore premenenia prichádza nížina ľudskej reality – biedy. Pán Ježiš sa stretáva so zástupom, kde je problémom posadnutosť, s ktorou si nik nevie rady. Pán Ježiš uzdravuje a následne vysvetľuje, že to súvisí s vierou. Tak to býva často aj v našich životoch. Sme na výšinách Božej prítomnosti a srdce nám plesá radosťou; prídeme do údolia nášho každodenného života a zabudneme na Božie dobrodenia. Prichádza depresia a sklamanie zo života, z toho, že kresťanstvo nefunguje. V tejto beznádeji znie rozkaz Pána Ježiša nádherne: „Prineste ho sem!“ Je to tak, akoby nám hovoril: „Ja si viem s tým všetkým rady.“ Pán Ježiš nás smeruje k zdroju Božej sily aj pre každý deň. Tým zdrojom je viera. Dôvera v Božiu pomoc nám pomáha všetko zdolať. Aj dnes sa nám budú možno niektoré veci zdať nezdolateľné. Skúsme si v tom momente povedať: „Pane Ježišu, verím Ti, že aj v tomto si so mnou a viem, že si s tým dáš rady!“ – Prineste ho sem! – to je aj misijný príkaz pre cirkev. Aj dnes je dosť tých, ktorých je potrebné „priniesť“ k Ježišovi.