Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 17. septembra 2007

Veď jedine Ty poznáš srdce všetkých ľudských synov. – Predtým, ako mohli ľudia o Kristovi kázať, museli sa dozvedieť, kto to je. Preto Pán Ježiš svojich nasledovníkov učil o dôležitosti a nevyhnutnosti kríža a hovoril im o svojom prichádzajúcom utrpení a smrti. Učeníci Pána Ježiša boli ticho, počúvali a učili sa. Pán Ježiš využíval každú chvíľu so svojimi učeníkmi na to, aby im svoje posolstvo priblížil. Chcel im hovoriť o tom, na čom v živote naozaj záleží. Aj príbeh o chrámovej dani nás chce niečo naučiť. Peter v ňom dostáva otázku od vyberačov chrámovej dane, či jeho Majster, Pán Ježiš, túto daň platí. Peter s istotou odpovedá, že áno. Potom sa však ešte, pre istotu, spýtal aj svojho Majstra. Pán Ježiš, ako to u Neho býva zvykom, mu odpovedal protiotázkou, čo si myslí Peter. Aby Petrovi trochu pomohol, dáva mu príklad. Ak by kráľ uvalil na svoj národ daň, chcel by, aby ju platili aj jeho deti? Určite nie. A keďže chrámová daň by sa týkala chrámu, z toho by vyplývalo, že túto daň by platiť nemal ani Pán Ježiš. Veď On je predsa Syn Boží. A chrám je príbytkom – domom Božím. Napriek tomu však Pán Ježiš povedal, že daň musia zaplatiť. Nie kvôli tlaku zákona, ale kvôli vyššej povinnosti – „aby sme ich nepohoršili“ (v. 27). Preto Pán Ježiš hovorí: „Zaplatíme, aby sme neboli zlým príkladom pre druhých. Nie je to len o vykonávaní povinností, úloh, či služby. Musíme ísť ďalej, aby sme boli pre druhých príkladom.“ Pán Ježiš tu hovorí o slobode. Slobode Syna Božieho (v. 26). A tým nám pripomína aj našu slobodu, ktorú sme v Ňom získali. Apoštol Pavel myšlienku slobody vo svojich listoch rozvíja, ale zároveň nás upozorňuje, aby sme svojou slobodou neboli na pohoršenie druhým (R 14,13 nn). Naša sloboda nezávisí od nariadení, či predpisov. Sloboda synov a dcér Božích je naplnená v Kristovom víťazstve na kríži a kráča ruka v ruke so zodpovednosťou voči Bohu, cirkvi, spoločnosti, svetu. Pán Ježiš Kristus nás k tejto slobode pozýva každý deň a povoláva nás k tomu, aby naša sloboda v Kristovi bola svedectvom tým, ktorí sú okolo nás.