Slovak Czech English German Polish

Utorok, 18. septembra 2007

Vráťte sa, odpadlí synovia! – znie výrok Hospodinov; lebo ja som vaším Pánom. Vezmem si vás, po jednom z mesta a po dvoch z čeľade, a privediem vás na Sion. – Deti bez domova, ktoré brázdia ulice veľkých miest sveta, často nazývajú „háveďou“. Sú takto označované preto, lebo žobrú, kradnú, predávajú svoje telá a keď prežijú a vyrastú, často sa z nich stávajú ťažkí kriminálnici. Aby sa táto rakovina spoločnosti odstránila, niektoré bezohľadné vedúce osobnosti určitých miest si najímajú ľudí, aby tieto deti zabíjali. Predstavte si! Zabíjajú deti bez domova, lebo sú sociálnym problémom! Ako môžu byť deti, ktoré boli stvorené na Boží obraz, nazvané háveďou? Každé jedno dieťa má v Božích očiach obrovskú cenu. Pán Ježiš Kristus za ne trpel a zomrel na Golgote, a preto potrebujú, aby im niekto hovoril evanjelium o Božej milosti. Musíme preto robiť viac, ako len ľútostivo reagovať. Môžeme a mali by sme podporovať a modliť sa za agentúry a organizácie, ktoré zápasia s tým, aby zmiernili tento obrovský problém. Prosme Pána, aby naše srdcia naplnil láskou, aby sme boli citliví voči potrebám týchto detí v našej blízkosti. Týmto spôsobom budeme praktizovať „čisté a nepoškvrnené uctievanie Boha pred Bohom a Otcom“ (Jakuba 1,27), a tak sa starať o deti v núdzi. Pán Ježiš sa na deti nikdy nepozeral ako na háveď. Vnímal a videl ich ako bytosti nevypočítateľnej ceny, lebo o malé deti má Pán Boh veľký záujem. A preto aj hovorí: „Kto by prijal jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma“ (Matúš 18,5).