Slovak Czech English German Polish

Sobota, 22. septembra 2007

Ja som ťa vyvolil na púšti vo vyprahnutom kraji. – Keď sa gospelový spevák Larnelle Harris a jeho manželka Mitzy po prvýkrát pohádali, modlili sa, aby ich Boh naučil, ako sa majú „férovo hádať“. Larnelle napísal: „Prečo sme sa za to modlili? Pretože rozvod nie je pre nás možnosťou výberu. Vieme, že kým bude Pán Ježiš v našom strede a my Mu budeme verní, budeme tiež schopní zostať verní nášmu spoločnému sľubu.“ Mnoho dvojíc sa vzájomne dohodne na zrušení manželstva, lebo už spolu nevychádzajú alebo si myslia, že sa už nemôžu zniesť, že už viac necítia k tomu druhému lásku. A potom sa tento stav nazve tak, že „nie je to nikoho vina“. Podľa Pána Ježiša však neexistuje rozvod bez ničej viny, podľa Neho existuje rozvod zatvrdilého srdca. Kamenné srdcia už niekedy určite otrávili aj nás, a tak sa z každej manželskej dvojice stáva možná dvojica rozvodu. Aj keď sa síce v Biblii píše o určitých situáciách, kedy je rozvod povolený (viď Matúš 19,9; 1K 7,15), mali by sme tieto slová chápať vždy v kontexte Ježišových slov: „Čo teda Boh spojil, človek nerozlučuj!“ (Matúš 19,6). Utrápené manželstvo môže vyrásť do milujúceho a trvácneho vzťahu, keď obaja, manžel aj manželka, rozpoznajú tvrdosť vo svojich srdciach, ktorá by mohla ich manželstvo zničiť. Ak prídu s modlitbami a vierou pred Pána Boha, aby ich srdcia obmäkčil a naplnil ich Kristovou láskou, Hospodin ich naučí nielen to, ako sa „férovo hádať“, ale aj ako slobodne milovať. Manželstvo je Božím darom a putom, ktoré žiadna moc na zemi nemôže zlomiť.