Slovak Czech English German Polish

Utorok, 25. septembra 2007

Hospodin je silou svojmu ľudu. Predstavte si, že žijete za Jordánom v judských končinách a o ulicu ďalej žije jeden mladý muž. Vo vašej dedine ho pozná každý, pretože Ezechiáš, ako ho voláte, je príkladom všetkých mladých židov. Každý naokolo o ňom vie, že je pravým obrazom toho, kto verí v najvyššieho Boha – Jahveho. Aj vám už neraz pomohol a vždy vám aj požičal, ak ste v ten deň zarobili málo. Niekedy sa stalo, že dokonca nechcel prijať naspäť ani to, čo vám dal iba dočasu. Vždy mal z čoho dávať a aj vy ste vedeli, že má v truhliciach veľa bohatstva. Len Jeden vedel, čo má Ezechiáš v srdci. Zdá sa, že to v tejto chvíli začína byť dôležité poznanie. „Nestačí vidieť iba skutky?“ – pýtame sa všetci, ktorí sledujeme jeho rozhovor s Ježišom. Ježiš, poznajúc jeho vnútro, na neho kladie požiadavku, ktorú Ezechiáš odmieta splniť. Nedokáže sa kvôli Bohu vzdať svojho majetku. To, čo mu chce Kristus povedať je, že by mal prestať určovať pravidlá a hranice chodenia s Bohom. Ježiš hovorí, že skutočným vyznavačom Hospodina bude vtedy, ak bude rešpektovať Jeho predstavy o tom, čo je pravé náboženstvo. Možno odišiel presviedčajúc sám seba, čo všetko ešte robí dobre, a preto nemôže byť zlým veriacim. Nemusí predsa robiť všetko, čo chce Ježiš, veď je ešte tak veľa vecí, pre ktoré z neho musí mať Boh radosť! Možno ani sám nevie, že žije v náboženstve, ktoré si vymyslel on sám. Náboženstve bez večného života. Tak ľahko by som bohatého mládenca odsúdil, tak krásne sa nad neho povýšil a odpísal jeho zbabelosť a slabú vieru! Keď si však uvedomím v koľkých veciach určujem Bohu pravidlá ja, nemôžem potom nič iné, iba prosiť Boha o odpustenie. Ešteže Marek dodáva, že Ježiš si bohatého mládenca zamiloval, aj keď poznal jeho srdce. To nám dáva nádej.